Molntjänster

UTVIDGA DIN VERKSAMHET

MOLNBACKUP & ANDRA MOLNTJÄNSTER

Med molntjänster ser ni till att alla era medarbetare har tillgång till den informationen som de behöver, oavsett om de använder mobiltelefon, surfplatta eller dator. Dessutom säkrar ni era system med hjälp av molntjänster, om något olyckligt skulle inträffa.

Konfidentiell databehandling

Konfidentiell databehandling i Azure skyddar er data och er kods konfidentialitet och integritet medan den bearbetas i det offentliga molnet

Hybrid molnprogram

Koppla ihop er infrastruktur med Azures molnfunktioner. Samtliga funktioner i Azure är utformade för att fungera tillsammans både lokalt och i molnet

Artificiell Intelligens

Med hjälp av Azures olika AI-tjänster kan ni utveckla appar, vars funktioner får människoliknande intelligens


Microsoft Azure är en molnplattform för att skapa, distribuera och hantera program via Microsoft datacenter. Med Azure får ditt företag snabb tillgång till virtuella servrar, lagring och andra komponenter för att bygga en komplett IT-lösning.

Azures molnplattform innehåller över 200 produkter och molntjänster som är utformade för att hjälpa dig att blåsa liv i nya lösningar – för att lösa dagens utmaningar och skapa framtiden. Skapa, kör och hantera program i flera moln, lokalt och på gränsen, med valfria verktyg och ramverk.


VÅRA TJÄNSTER

Smarta IT-lösningar & IT-tjänster för ditt företag

TA KONTAKT MED OSS!

LÅT OSS PRATA OM DITT FÖRETAG OCH VILKA TJÄNSTER NI BEHÖVER

Låt oss hjälpa er till en bra dag på jobbet!