IT-Support

Er egen IT-avdelning

Är ert företag i behov av en välutbildad och senior it-support?

Skaffa en egen IT-avdelning så har ni alltid stöd och hjälp när det behövs. Vi är experter på IT-infrastruktur och förstår vikten av en väl fungerande IT-miljö.
Våra konsulter uppdaterar kontinuerligt sina kunskaper via utbildningar men också genom att följa utvecklingen inom IT-området via internet, tryckt media och olika teknikforum.

Ett stort kontaktnät hos distributörer, hårdvarutillverkare och leverantörer av ekonomisystem gör att vi alltid kan hitta den för kunden bästa lösningen.

IT CONSULTING

Vi förstår vikten av en väl fungerande IT-miljö och ni kan ta hjälp av oss med alla era frågor och funderingar.

IT-supportavtal

Med supportavtal till fast pris så tar vi totalt ansvar för kundens IT-miljö och dess utveckling vilket ger oss som IT-partner rätt incitament att minimera avbrott och problem. På detta sätt får kunden en tillgänglig IT-miljö och full kostnadskontroll på ett sätt där de kan börja budgetera för IT.

MOLNTJÄNSTER

Molntjänster är ett kostnadseffektivt alternativ till egen lokal
IT-infrastruktur där servrar, program och tjänster ligger i molnet och
det enda som krävs för att komma åt miljön är en dator med internetuppkoppling.


Därför ska ditt företag vända sig till ScaNet för support

- IT-support och drift med fokus på kvalitet, kompetens, och tillgänglighet
- Tillgång till kostnadseffektiv support genom förmånliga skalfördelar
- Professionell IT-support genom arbetsprocesser baserade på ansvar, struktur, och flexibilitet
- Alltid total öppenhet, transparens, och kontinuerlig uppföljning, gällande vårt arbete gentemot kunden
- IT-support och arbete för personliga, effektiva, och proaktiva driftlösningar, genom insatthet gällande kundens och företagets målsättningar samt behov
- Förstärkt stabilitet gällande vårt arbete med support och IT-drift, genom ett väletablerat och processtyrt arbetssätt


VÅRA TJÄNSTER

Smarta IT-lösningar & IT-tjänster för ditt företag

TA KONTAKT MED OSS!

LÅT OSS PRATA OM DITT FÖRETAG OCH VILKA TJÄNSTER NI BEHÖVER

Låt oss hjälpa er till en bra dag på jobbet!